Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh năm học 2019-2020

Thứ năm - 04/06/2020 22:03
  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              
                       Số: 85 /PGD&ĐT
V/v Thực hiện chế độ chính sách
 cho học sinh năm học 2019-2020.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

           Thanh Oai, ngày 04  tháng 3 năm 2020

Kính gửi:  Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học và mầm non trong toàn huyện.                                                 .
Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 – 2020 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 của thành phố Hà Nội; Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021; Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội.
Thực hiện Hướng dẫn số Số: 9728/HD-LN:SGD&ĐT-SLĐTB&XH – STC ngày 11/9/2014 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật của Thành phố Hà nội.
Thực hiện thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn trưa cho học sinh mẫu giáo.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo đã gửi các trường biểu mẫu các loại về miễn giảm vào ngày 30/10/2015.
          Phòng Giáo dục thông báo lịch duyệt các hồ sơ miễn giảm và chi bù như sau : mỗi loại đóng 02 bộ (01 bộ hồ sơ gốc bao gồn các loại đơn và giấy chứng nhận gốc để tại đơn vị, 01 bộ phô tô giấy chứng nhận, đơn dấu đỏ nộp lại phòng) :
          - Thành phần duyệt hồ sơ:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo:
* đ/c  Đoàn Việt Dũng  -   Trưởng phòng.
* đ/c Lê Thị Nguyệt      -    Kế toán.
+ Nhà trường: Hiệu trưởng và kế toán đơn vị. 
Thời gian lịch làm việc: (Xem phu lục Lịch làm việc đính kèm công văn)
-  Địa điểm: phòng 102 phòng GD&ĐT.
          - Tài liệu chuẩn bị:
          + Chi bù học phí gồm đơn xin cấp bù học phí, đơn xin miễn giảm học phí,  phô tô giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật có khó khăn về kinh tế…
+ Hồ sơ chi phí học tập gồm đơn xin hỗ trợ chi phí học tập phô tô giấy chứng nhận hộ nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật(có khăn về kinh tế), giấy chứng nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ...
 + Hồ sơ khuyết tật gồm giấy chứng nhận khuyết tật, giấy chứng nhận hộ nghè hoặc cận nghèo.
+ Chi bù tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo gồm đơn xin cấp bù tiền ăn trưa  giấy khai sinh bản sao, giấy chứng nhận hộ nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ (biên bản xác nhận của xã), con dân tộc miền núi (sổ hộ khẩu)
           Phòng GD&ĐT Thanh Oai đề nghị Ông (bà) Hiệu trưởng các trường quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt.  Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ đ/c Lê Thị Nguyệt ĐT: 0433873028 và DĐ: 0934253907.      

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT,
         
                         TRƯỞNG PHÒNG
                     


                         Đoàn Việt Dũng
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 190 | lượt tải:96
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây