Danh sách Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 20/02/2017 04:09
Danh sách Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2016 - 2017
TRƯỜNG MẦM NON THANH THÙY                    
DANH SÁCH CBGVNV NHÀ TRƯỜNG - NĂM HỌC: 2016 - 2017
                         
TT Họ và tên Chức vụ Ngày/tháng/năm sinh Trình độ CM cao nhất Bằng chuyên môn Chứng chỉ bồi dưỡng Số điện thoại Lưu ý
SC TC ĐH Tin NN
1 Nguyễn Thị Đồng HT 5/5/1971 ĐH   SGDĐT   BGDĐT TT hợp tác Việt Hàn SGDĐT 0983973272 TCLL
2 Lê Thị Mai PHT 16/08/1964 ĐH   SGDĐT   BGDĐT Viện tin học ứng dụng   01693280458 TCLL
3 Nguyễn Thị Nữ PHT 13/01/1983 ĐH   SGDĐT   BGDĐT TT tin học NN ABI 0 01686101636  
4 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Kế toán 16/08/1979 0 SGDĐT BGDĐT 0 TT hợp tác Việt Hàn 0 0973912276  
5 Bùi Thị Hoàn Y tế 19/08/1982 TC   Sở Y tế         0936592282  
6 Nguyễn Hải Yến Giáo viên 13/07/1979 ĐH 0 SGDĐT 0 BGDĐT TT ứng dụng CN tự động hóa Hoàng Gia 0 0989100740  
7 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên 27/05/1972 TC   SGDĐT 0 0 TT ứng dụng CN tự động hóa Hoàng Gia 0 01662600574  
8 Nguyễn Thị Minh Thảo Giáo viên 16/11/1983 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Trường ĐH thủ đô HN Trường ĐHSP Hà Nội 0972011163  
9 Hoàng Thị Toan Giáo viên 5/3/1984 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT TT hướng nghiệp và pt tài năng Alianz 0 01687351398  
10 Nguyễn Thị Sim Giáo viên 13/03/1967 ĐH SGDĐT SGDĐT 0 BGDĐT Liên hiệp KHCN tin học ứng dụng UIA 0 01662224183  
11 Lý Trà Cúc Giáo viên 16/11/1968 ĐH             01698128969  
12 Đỗ Thị Hiền Giáo viên 14/12/1966 ĐH   SGDĐT   BGDĐT TT ứng dụng CN tự động hóa Hoàng Gia 0 01674258102  
13 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 3/7/1982 ĐH   SGDĐT   BGDĐT Liên hiệp KHCN tin học ứng dụng UIA   01226316353  
14 Lê Thị Sâm Giáo viên 8/5/1982 ĐH   SGDĐT   BGDĐT TT tin học Hoàng gia 0 01676215116  
15 Vũ Thị Bao La Giáo viên 2/5/1985 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Liên hiệp KHCN tin học ứng dụng UIA SGDDT    
16 Lê Thị Hoa Giáo viên 23/01/1986 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Trường ĐH thủ đô HN 0 0979589525  
17 Nguyễn Thị Lan Giáo viên 10/9/1982   SGDĐT 0 BGDĐT TT tin học NN T&G Trường ĐHSP Hà Nội 01234846568  
18 Chu Thị Hiền Giáo viên 15/07/1986 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Trường ĐH thủ đô HN 0 01695698305  
19 Tào Thị Thu Hiền Giáo viên 6/10/1980 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Viện tin học ứng dụng 0 01676593220  
20 Hoàng Thị Huệ Giáo viên 1/1/1989 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Viện tin học ứng dụng 0 01695104796  
21 Nguyễn Thị Hường Trang Giáo viên 2/4/1985 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Trường ĐH thủ đô HN Trường ĐHSP Hà Nội 0915401899  
22 Nguyễn Thị Thuỳ Giáo viên 24/11/1991 TC   SGDĐT     TT ngoại ngữ bồi dưỡng kt Đông á TT ngoại ngữ bồi dưỡng kt Đông á 01649625383  
23 Tào Thị  Viễn Trang Giáo viên 20/10/1990   0 CĐSPHà tây 0 Trường ĐH thủ đô HN Trường ĐHSP Hà Nội 0904137280  
24 Ngô Thị Thùy Trang Giáo viên 25/05/1990   0 CĐSPHà tây 0 Trường ĐH thủ đô HN Trường ĐHSP Hà Nội 0985960465  
25 Đào Thị Hoa Giáo viên 20/11/1979 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Trường ĐH thủ đô HN 0 0979589525  
26 Chu Thị Đào Giáo viên 11/11/1993 TC             09844301921  
27 Đỗ Thị Huệ Giáo viên 21/01/1987 TC   CĐSP Hà tây 0 0 0 0 0986428002  
28 Nguyễn Thị Hệ Giáo viên 6/9/1986 ĐH   CĐSP Hà tây 0 BGDĐT Liên hiệp KHCN tin học ứng dụng UIA 0 01665133448  
29 Kiều Thu Hà Giáo viên 20/10/1990 TC   BGDĐT 0 0 0 0 01683944146  
30 Bùi Thu Hằng Giáo viên 23/11/1991 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT 0 0 01649625292  
31 Kiều Thị Thu Phương Giáo viên 12/11/1980 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT Trường ĐH thủ đô HN Trường ĐHSP Hà Nội 01677174660  
32 Đào Thị Bích Phương Giáo viên 23/5/1989 ĐH   SGDĐT 0 BGDĐT 0 0 0974714197  
33 Dương Thị Hiền Giáo viên 3/10/1982   SGDĐT BGDĐT 0 Trường ĐH thủ đô HN 0 01653839037  
34 Nguyễn Thị Vân  Giáo viên 13/11/1992 TC   SGDĐT 0 0 CĐSP hà tây 0 01664360349  
35 Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên 9/6/1991   0 SGDĐT 0 0 0 0988150093  
36 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 1/11/1985 TC   SGDĐT 0 0 0 Trường ĐHSP Hà Nội 0968508948  
37 Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên 17/11/1993   0 SGDDT 0 TTNN Đông á TTNN Đông á 01666610288  
38 Nguyễn Thị Hồng Điểm Giáo viên 24/03/1990 TC   SGDĐT 0 0 0 0 0972481080  
39 Đỗ Thị Thuỳ Giáo viên 20/09/1985 TC   SGDĐT 0 0 0 0 0986902893  
40 Đào Thị Tâm Giáo viên 17/06/1989 TC   SGDĐT 0 0 0 0 01628404265  
41 Hoàng Thị Thuỳ Giáo viên 24/06/1991 TC   SGDĐT 0   TT tiếng anh KH Jupiter TT tiếng anh KH Jupiter 0987289791  
42 Phạm Thị Như Giáo viên 11/10/1994 TC   CĐSP Hà tây0 0 0 0 0 0962633295  
43 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 13/01/1990 TC   SGDĐT 0 0 0 0 0985878213  
44 Nguyễn Thị Lan Giáo viên 11/3/1987   0 BGDĐT 0 TT ngoại ngữ tin học INEC Trường ĐHSP Hà Nội 01688782851  
45 Trương Thị Triều Giáo viên 29/01/1993 TC   SGDĐT 0 0 Trường ĐH thủ đô HN 0 01666956264  
46 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 2/9/1994 TC   SGDĐT 0 0 TT tiếng anh KH Jupiter 0 01674972687  
47 Ngô Thị Hồng Giáo viên 20/08/1994 TC   CĐSP Hà tây         0982398433  
48 Lê Thị Nhanh Giáo viên 26/09/1989 TC   SGDĐT 0 0 TT đào tạo Centech 0 0964662663  
49 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 13/07/1991 TC   CĐSP Hà tây 0 0 TT Tiếng anh khoa học Jupiter TT Tiếng anh kh Jupiter 0972426654  
50 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên 1/1/1985 ĐH   SGDĐT   BGDĐT TT ứng dụng CN tự động hóa Hoàng Gia   0972073084  
51 Bùi Thị Hường Giáo viên 25/08/1982 ĐH SGDĐT 0 0 BGDĐT 0 0 01678097729  
52 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 16/07/1988 ĐH TT dạy nghề 27/7 CĐSP hà tây 0 BGDĐT 0 0 01635860262  
53 Lưu Thị Phương Băng Giáo viên 12/8/1987 ĐH TT  nghề FLAI  CĐSP hà tây   BGDĐT     01692689122  
54 Lê Thị Thơm Giáo viên 3/1/1985 TC 0 BGDĐT 0 0 0 0 01652441523  
55 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 16/09/1991 ĐH 0 BGDĐT 0 BGDĐT 0 0 0975146187  
56 Phạm Hồng Hạnh Giáo viên 14/2/1993 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 0989935800  
57 Tạ Thị Thùy Giáo viên 1/2/1987 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 0988440076  
58 Lê Thị Thuận Giáo viên 9/12/1986 0 0 BGDĐT 0 0 0 01634917816  
59 Đinh Thị Hoa Giáo viên 12/3/1995 TC 0 CĐSP hà tây 0 0 0 0 0987793630  
60 Trần Thị Chúc Giáo viên 16/11/1989 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 01643471816  
61 Kiều Thị Kim Cúc Giáo viên 11/9/1991 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 0978244891  
62 Nguyễn Thị Năm Giáo viên 21/9/1991 TC 0 SGDĐT CĐCĐ hà tây 0 0 0 0969933029  
63 Thái Thị Hợp Cô nuôi 29/10/1969 TC TT dạy nghề Sở LĐTBXH 0 0 0 0 01699128811  
64 Đào Thúy Dung Cô nuôi 20/11/1979 TC 0 Sở LĐTBXH 0 0 0 0 0986920068  
65 Nguyễn Thị Thắm Cô nuôi 27/08/1990 TC 0 Sở LĐTBXH 0 0 0 0 01662221558  
66 Tào Thị Doan Cô nuôi 2/8/1987 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 0987797140  
67 Nguyễn Thị Hiền Cô nuôi 30/04/1993 TC 0 Bộ VHTT 0 0 0 0    
68 Nguyễn Thị Huyền My Cô nuôi 7/5/1994 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0    
69 Nguyễn Ngọc Nữ Cô nuôi 15/10/1986 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 0972887283  
70 Hoàng Nhật Lệ Cô nuôi 1/5/1994 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 0962228203  
71 Đinh Thị Thủy Cô nuôi 21/1/1986 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0 01673601168  
72 Nguyễn Thị Lưu Cô nuôi 26/07/1982 TC 0 SGDĐT 0 0 0 0    
73 Lê Thị Trang Cô nuôi 28/12/1991 TC Sở GDĐT Bộ LĐTBXH 0 0 0 0    
74 Lê Văn Sánh Bảo vệ 15/1/1988 THPT             0968763846  

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 189 | lượt tải:96
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây